Beoordelingsgesprekken

In de praktijk lopen functionerings- en beoordelingsgesprekken vaak door elkaar of worden deze weinig tot niet op een juiste wijze gevoerd. In deze training wordt ingegaan op een aantal gespreksvaardigheden die u kunt hanteren om het beoordelingsgesprek zo goed mogelijk te kunnen sturen, aan de hand van een handige gespreksstructuur.

Tevens worden bekende valkuilen die veelvuldig optreden bij beoordeling inzichtelijk gemaakt en hoe u deze kunt voorkomen. Tot slot behandelen we een stappenplan dat u kunt gebruiken bij het geven van een negatieve beoordeling en gaan we in op het omgaan met weerstanden die u in de praktijk kunt tegenkomen.

Leerdoel:
Na de training:

  • Kennen de deelnemers de opbouw van het beoordelingsgesprek.
  • Kennen de deelnemers de basisbegrippen van communicatie.
  • Kunnen de deelnemers effectief gedrag bewust toepassen.
  • Hebben de deelnemers een houding waarmee met integriteit, respect en openheid wordt beoordeeld.


Doelgroep:
Iedereen die vanuit zijn/haar functie (mede-)verantwoordelijk is voor het voeren van beoordelingsgesprekken met zijn/haar medewerkers. Of deze in de toekomst gaat voeren.

Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.