De flexfactor - Projectmatig werken

Binnen organisaties wordt het steeds belangrijker projecten of opdrachten intern of extern afdelingsoverstijgend uit te werken.

Om deze goed te kunnen invullen en te laten verlopen is het belangrijk om inzicht te krijgen in het fenomeen projectmatig werken. In de training worden er naar aanleiding van de huidige situatie versus de gewenste situatie verschillende onderdelen geïntegreerd, waaronder het afstemmen van de verschillende taken rekeninghoudend met de verschillende relationele en procedurele onderdelen.

Leerdoel: 
Na de training:

  • Kennen de deelnemers de overwegingen om al of niet te besluiten tot projectmatig werken. 
  • Kennen de deelnemers de sleutelbegrippen: faseren, beheersen, beslissen en de uitwerking daarvan. 
  • Kunnen de deelnemers genoemde begrippen toepassen om eigen projecten te evalueren. 


Doelgroep:
Alle individuele medewerkers die afdelingsoverstijgend intern of extern te maken hebben met andere samenwerkingsstructuren. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.