Effectief Communiceren

Mensen kunnen heel veel praten en toch weinig zeggen of elkaar verkeerd begrijpen. Een goed gesprek voer je niet alleen. In de training worden inzichten en vaardigheden aangereikt om invloed uit te kunnen oefenen op de eigen communicatietechnieken om zodoende effectiever in gesprek te gaan met de ander.

Leerdoel:
Na de training:

  • Kennen de deelnemers een model om communicatie beter te begrijpen. 
  • Kennen de deelnemers communicatietechnieken met betrekking tot luisteren, vragen stellen, toetsen van begrip en feedback geven. 
  • Kunnen de deelnemers in een gesprekssituatie bewust dat communicatieve gedrag toepassen dat bijdraagt aan het behalen van het beoogde resultaat. 


Doelgroep:
Iedereen die vanuit zijn/haar functie meer inzicht wil hebben in communicatieprocessen en door oefening zijn / haar communcatie met anderen effectiever wil maken om zo direct, krachtig en doelgericht te communiceren. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.