Koning Klant - Klant- en servicegerichtheid

In de training/workshop 'Koning Klant' gaan we concreet aan de slag hoe je vanuit je eigen functie én binnen de organisatie meer servicegericht kan handelen. Jij maakt het verschil. Als je meer plezier krijgt in datgene wat je voor de klant doet, krijg je dat ook terug.  Met andere woorden: maak het bezoek van de klant plezierig, door er zelf plezier in te hebben.

Doelen:

Na de training:

  • Zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen houding en handelen naar de klant toe.
  • Zijn de deelnemers zich bewust van het belang en het effect van servicegericht handelen.
  • Zijn de deelnemers in staat de aspecten van servicegericht handelen te herkennen en benoemen.
  • Zijn de deelnemers zich bewust van beïnvloedingsstijlen en spiegelgedrag.

Onderwerpen:

  • Wat maakt het verschil in plezierig werken.
  • De vier aspecten van servicegericht handelen.
  • Do’s en don’ts bij servicegericht handelen.
  • Persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten bij service.
  • Beïnvloedingsstijlen en spiegelgedrag.

Werkwijze:

Alle trainingen/workshops hebben een dynamisch karakter, mede door het gebruik van veel eigen inbreng, praktijkgerichte voorbeelden en afwisselende werkvormen. Deze werkwijze betekent dat het onderwerp wordt afgestemd op de dagelijkse praktijk van de deelnemer en het geleerde direct toepasbaar is binnen de functie.