Kritische klant - Omgaan met agressie

Berichtgevingen over zinloos geweld, bedreigingen, intimidatie en andere vormen van agressie zijn in deze tijd eerder een gegeven dan een uitzondering. De klant van nu is mondig, zelfbewust en kritisch. Mede door stress, hoge werkdruk en de snelle maatschappij, kan agressie door de klant worden ingezet om een doel te bereiken. In de training herkennen de deelnemers verschillende vormen van agressie en krijgen zij handvaten om deze te voorkomen en hoe hierop te reageren. 

Leerdoel:                              
Na de training:

  • Kennen de deelnemers de definitie van agressie. 
  • Kennen de deelnemers twee verschillende soorten agressie. 
  • Zijn de deelnemers zich meer bewust van hun persoonlijke gedragstijl en het effect daarvan op zichzelf en anderen. 
  • Zijn de deelnemers zich meer bewust van agressief gedrag en voor de persoon bedreigende situaties. 
  • Kunnen de deelnemers agressief gedrag bij klanten reduceren. 
  • Kunnen de deelnemers strategieën en tactieken van omgaan met agressie in de praktijk toepassen. 


Doelgroep:
Medewerkers die te maken kunnen krijgen met verbaal of fysiek geweld van klanten of bezoekers. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.