Persoonlijke Effectiviteit

Als je gericht wilt zijn op je persoonlijk functioneren en hierop invloed wilt uitoefenen en effectiever wilt worden in het bepalen en bereiken van eigen doelen en in de communicatie met anderen, kan de training / workshop Persoonlijke Effectiviteit waardevol zijn.

In de training wordt aandacht besteed aan de bewustwording en verandering van je persoonlijk functioneren. Je krijgt meer inzichten in uw kwaliteiten en kunt deze uitbreiden of professionaliseren om gestelde (levens)doelen te bereiken. 

Leerdoel:
Na de training:

  • Zijn de deelnemers zich meer bewust van hun persoonlijke gedragsstijl en het effect daarvan op zichzelf en anderen. 
  • Kennen de deelnemers hun voorkeursgedragsstijl ofwel hun sterke en minder sterke kant en weten zij welk effect dit heeft op de communicatie met hun omgeving. 
  • Hebben de deelnemers inzicht in hoe zij om kunnen gaan met deze sterke en zwakke punten in zowel gunstige als ongunstige situaties. 
  • Hebben de deelnemers de mogelijkheid om keuzes te maken en zo hun gedragsrepertoire uit te breiden en te verbeteren. 
  • Weten de deelnemers de communicatie met anderen positief te beïnvloeden, waardoor samenwerking beter en productiever verloopt. 


Doelgroep:
Iedereen die zich bewust wil verdiepen in het eigen functioneren in interacties met andere in privé-, sociale- en werksituaties. 
Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor je berekend.