Geen Blue Monday, maar Happy Tuesday

Al sinds 2003 is elk jaar op 1 maart Nationale Complimentendag. Deze dag is opgericht omdat de Nederlandse maatschappij te veel gericht zou zijn op het benoemen van fouten. We zouden elkaar meer complimenten moeten geven. Maar waarom is dit zo belangrijk?

In de psychologie lijkt deze reden eenduidig: de mens heeft behoefte aan erkenning en waardering. Sommige theorieën spreken zelfs over een essentie van erkenning en waardering om verder kunnen groeien en jezelf te kunnen ontplooien. Daarnaast wordt er nadruk gelegd op het belang van positieve bekrachtiging voor het vormen van gedrag. Onderzoek wijst hierbij uit dat er veel gebruik wordt gemaakt van ongewenst gedrag afstraffen, terwijl er veel te winnen valt uit gewenst gedrag aanmoedigen en belonen.

Ondanks deze schijnbaar duidelijke theorieën over hoe mensen zich beter gewaardeerd voelen, weten we dat praktijk en theorie niet altijd even dichtbij elkaar ligt als we graag zouden willen. In de praktijk zien we namelijk dat een van de grootste redenen voor ontslag nemen onderwaardering van werknemers is. Werknemers ontvangen niet meer de autonomie en waardering voor hun werk dat nodig is om ze tevreden te houden. Het resultaat: ze zoeken hun mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei door waardering elders.

Dit brengt ons terug op de nationale complimentendag. Hoewel een complimentje geven op 1 maart elk jaar zeker niet voldoende is om werknemers tevreden te houden, is dit een stap in de goede richting voor bewustzijn creëren over waardering. Tevens is een belangrijk effect achterwege gelaten in de promotie van nationale complimentendag, namelijk de wet van sympathie. Cialdini stelt hierin dat mensen die aardig worden gevonden meer invloed hebben op anderen. Een van de manieren om de wet van sympathie te kunnen inzetten is het geven van complimenten. Wij vinden mensen die ons complimenten geven en waardering tonen meer sympathiek en zijn sneller geneigd om op hun verzoeken in te gaan dan het geval is voor mensen die wij minder sympathiek vinden.

Complimenten kunnen dus een belangrijke behoefte van zowel de zender als de ontvanger vervullen. Hopelijk heeft de nationale complimentendag het doel om bewustzijn te creëren op 1 maart bereikt, maar voornamelijk ook dat dit bewustzijn ook heeft geleid tot het daadwerkelijk geven van complimenten. En wie weet zelfs wel vaker dan alleen op 1 maart. Wie geef jij vandaag een compliment?