1.11 Werk en privé in balans

Werken als professional vereist veel flexibiliteit en inzet, tegelijkertijd zijn heldere doelen en de combinatie met je privéleven minstens zo belangrijk. Kun je aan de hoge verwachtingen, van jezelf en je omgeving, voldoen? En hoe stel je je eigen verwachtingen en de verwachtingen in de organisatie bij, als je lichaam daar bijvoorbeeld om vraagt?

Binnen deze training kijken we naar de druk die de huidige maatschappij op onze work-life balance legt, toegespitst op de levensfase waarin jij verkeert, en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij weer plezier in je werk èn balans in je privé leven.

 

 

 

 

 

 

 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

  • Heb je inzicht in omgaan met werkdruk en werkstress;
  • Herken je de fysieke symptomen van werkstress, verschil tussen inspanning, overspanning en stress;
  • Heb je inzicht in het WEB (Werkstressoren-Energiebronnen-Burn-out)-model;
  • Kun je oefeningen toepassen gericht op stressreductie;
  • Weet je hoe je je mindset kunt veranderen;
  • Heb je nieuwe manieren om te kijken naar tijd en prioriteiten;
  • Bezit je praktische tools voor werkdrukpreventie
Opzet: 

De training zorgt voor voldoende input om te komen tot een plan van aanpak. Een plan van aanpak om werkdruk die tot werkstress leidt te voorkomen of te verminderen en energiebronnen te vergroten. Tijdens deze training ontwikkel je een plan van aanpak om (persoonlijke) stressoren te reduceren, deze soms te accepteren en energiebronnen daar waar mogelijk te vergroten.

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

 

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 dagen. De tweede dag vindt plaats na 2 weken.

Tijden: 09.30u tot 16.30u