2.11 Carrièreplanning

Ambitie is een woord dat we vaak associëren met macht, ellenbogenwerk en carrièrejagers, en voor veel mensen heeft het daardoor een negatieve lading. Zonde, want ambitie heeft ook te maken met je passie volgen, het waarmaken van dromen.

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:    

 • ken jij je drie ik-competenties en weet je ook wat je nog te leren hebt;
 • weet je meer over de positie van vrouwen op de werkvloer;
 • bezit je de benodigde vaardigheden om je carrière positief te beïnvloeden;
 • ken je de kracht van rolmodellen;
 • weet je meer over je eigen belemmeringen en hindernissen en heb je handvatten om deze te overwinnen;
 • zijn de logische niveaus in lijn met jouw ontwikkeling.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 
 • 2 aangesloten dagen en 1 terugkomdag
 • 3 weken doorlooptijd 

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties