2.12 Beïnvloeden voor (young) professionals

Je hebt de taak om collega’s en managers te overtuigen en mee te krijgen in jouw ideeën en (verbeter)voorstellen voor de organisatie. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat je in vergelijking met je gesprekspartners relatief weinig werkervaring hebt. Je kunt niet terugvallen op je inhoudelijke of proceservaring. Hierdoor kom je minder krachtig en overtuigend over en/of het maakt je onzeker. Hoe zet je desondanks met je geringe ervaring een stevig en overtuigend verhaal neer?

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

 • heb je inzicht in verschillende beïnvloedingstechnieken;
 • ken je de wetten van beïnvloeding van Robert Cialdini en kun je deze toepassen in je gesprekken;
 • heb je meer zelfvertrouwen ontwikkeld om jezelf krachtig en overtuigend neer te zetten, zonder je authenticiteit te verliezen;
 • kun je mensen motiveren en stimuleren, zodat ze jouw ideeën en (verbeter) voorstellen accepteren;
 • krijg je door middel van het inzetten van jouw beïnvloedingstechnieken je zaken sneller en positiever gedaan

 

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 
 • Twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag
 • 3 weken doorlooptijd 

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties