2.6 Systemisch inzicht

In de opleiding systemisch inzicht maak je kennis met systeemdynamica en het blootleggen van patronen waarmee je invloed kunt uitoefenen op een situatie, omdat zichtbaar wordt welke onderhuidse tegenstroom tot nu toe in de weg zit. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

 • heb je inzicht in je persoonlijke overtuigingen en belemmeringen binnen jouw systeem en kun je hierop invloed uitoefenen;
 • ontstaat helderheid over de onderliggende tegenstroom;
 • beschik je over een concrete aanpak voor de oplossing binnen jouw persoonlijke vraagstuk.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 
 • 2 aaneengesloten dagen en een terugkomdag
 • 3 weken doorlooptijd

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 6 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties