3.5 Speechen

Het schrijven van een goede speech is een vak apart. Hoe structureer je het verhaal? Hoe vind je de juiste woorden voor ieder publiek, iedere gelegenheid en iedere spreker? Hoe verbeter je het proces schrijven? Hoe zorg je dat toehoorders de belangrijkste boodschap onthouden? Hoe gebruik je beeldende taal, metaforen en verhalen om te boeien en overtuigen? En welke lessen uit de klassieke retorica zijn onmisbaar voor iedereen die weleens speeches schrijft. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

  • ken je de verschillen tussen logos, pathos en ethos;
  • ken je de stappen voor speech schrijven;
  • kun je je tekst aanpassen op je toehoorder middels doelgroepanalyse;
  • ben je in staat om een onderscheidende speech te geven in beelden en metaforen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.