4.5 Coaching voor groepen

Vervul je binnen je functie de taak om een team of meerdere collega’s te coachen en wil je hier meer inzicht in? Dan sluit de opleiding “Coach de coach” aan op je vraag. Tijdens de opleiding staat centraal: waar sta je voor als coach?

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

 • heb je inzicht in de ontwikkelniveaus van het GROW- model;
 • ben je je bewust van je eigen houding in gesprekken en de houding die je gesprekspartners bij je oproepen;
 • ben je in staat om je interventies in je gesprekken aan te passen aan de situatie en je gesprekspartners;
 • kun je weerstand bij je gesprekspartners herkennen en beïnvloeden met een positieve uitkomst;
 • heb je inzicht in veranderingsprocessen bij mensen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 
 • 2 losse dagen
 • 3 weken doorlooptijd

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  2 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties