4.6 Scrum for business

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en een beter resultaat wordt bereikt. Elk project kan in beginsel met Scrum worden uitgevoerd. Scrum for business is gericht op toepassing buiten de softwareontwikkeling en draagt bij aan een toegewijd team.

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

 • ken je de basisprincipes van Scrum for business;
 • heb je inzicht in de rolverdeling, het raamwerk en de stappen;
 • heb je de kennis om met Scrum te werken in de praktijk;
 • ben je in staat om mensen en collega’s te laten deelnemen in een Scrum-sessie.

 

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

 

3 keer 1 dag

6 weken doorlooptijd

 

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 6 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties