4.7 Systemisch inzicht voor groepen

Er komen een aantal toepassingsgebieden van systemisch werk in organisaties aan de orde. Er wordt aandacht besteed aan systemisch werk in organisaties in bredere zin. Wat zijn, vanuit systemisch perspectief, condities waaronder organisaties en mensen in werksituaties tot hun recht komen.

 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

 • ken je de basisprincipes van systeemdynamica;
 • heb je inzicht in je persoonlijke overtuigingen en belemmeringen binnen jouw systeem en kun je hierop invloed uitoefenen;
 • heb je helderheid over de onderliggende tegenstroom;
 • kun je op een relatief snelle en veilige manier zaken die binnen het team en de organisatie spelen naar boven halen en ook oplossen.

 

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 
 • 2 dagen
 • 3 weken doorlooptijd

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  2 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties