4.8 Verandermanagement

Bij deze training krijg je inzicht in de stappen die medewerkers doorlopen bij veranderingen. Je krijgt tools om je medewerkers te begeleiden afgestemd op de fase waarin degene zich bevindt. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

  • heb je inzicht in de fases van verandering;
  • ken je verschillende vormen van verandermodellen o.a. de Verliescurve van Kubler Ross, de kleuren van Caluwe en de acht stappen bij het veranderproces van Kotter;
  • weet je hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen;
  • kun je afstemmen op de verschillende fases bij verandering.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 1 module, van 2 aaneengesloten dagdelen.

Tijd: 09.30u tot 16.30u