4.9 Verdieping Verandermanagement

Tijdens deze verdieping verandermanagement richten we ons op de vaardigheden bij verandering, zoals gesprekstechnieken bij de verschillende verandermodellen en maken we een basis veranderplan voor jouw team. Middels deze verdieping leer je hoe je positieve ondersteuning kunt bieden aan jouw medewerkers voor, tijdens en na de verandering. We werken hierbij met de volgende verandermodellen: de Verliescurve van Kubler Ross, de acht stappen bij verandering van Kotter, de kleuren van Caluwe en de visie van Simon Sinek, ‘why, how and what’.

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de opleiding:

  • heb je meer zelfvertrouwen bij verandering;
  • heb je inzicht in de verschillende fases en het effect op je medewerkers;
  • kun je beter omgaan met weerstand en “lastig gedrag” van anderen bij verandering;
  • ben je nog duidelijker zichtbaar aanwezig voor je team als manager op een constructieve manier;
  • heb je inzicht in je gespreksvaardigheden;
  • kun je werken met een veranderplan. 
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 aaneengesloten dagen. Totaal 4 dagdelen.

Tijd: 09.30u tot 16.30u