6. Thema Online trainingen

De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoog tempo gepaard met hoge verwachtingen. Digitalisering, informatie overload en constante bereikbaarheid, zijn begrippen die een grote rol spelen in deze tijd. Het is noodzakelijk voor medewerkers om hierop in te spelen, echter zijn bijbehorende skills hiervoor nodig. Deze skills nemen vaak de vorm aan van soft skills: waaronder creatief denken, ondernemerschap of flexibiliteit. Soft skills geven je de mogelijk te laten zien waarom jij anders bent en kunnen écht het verschil maken voor de werknemer.

‘Hoe bedoelt u?’

Mensen kunnen heel veel praten en toch weinig zeggen of elkaar volledig verkeerd begrijpen. Een goed gesprek voer je niet alleen. Benieuwd hoe jij je communicatieve vermogen kunt vergroten? Hoe je helder en daadkrachtig gesprekken kunt sturen? Hoe je door het versterken van je verbale en non-verbale communicatie meer impact hebt? 

‘Klacht en kans’

Elke organisatie heeft weleens te maken met een ontevreden klant die een klacht wil uiten. Dit is uiteraard vervelend voor beide partijen. In deze training staat het opvangen en afhandelen van klachten op een klantvriendelijke manier centraal. Zeker in de periode met veel veranderingen rondom de maatregelen van Covid-19, komt er een extra druk op de dienstverlening.

Zowel online al telefonisch staan de medewerkers onder druk en dat merk je ook in contact burgers / klanten / patiënten. Het is een kunst om de gesprekken positief te sturen, in deze training oefenen we met de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Op een praktische en concrete manier zodat de medewerker dit direct kan toepassen in zijn dagelijkse werkzaamheden.

Leiding geven op afstand in 21st Century

De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoog tempo gepaard met hoge verwachtingen. Digitalisering, informatie overload, constante bereikbaarheid en online thuiswerken, zijn begrippen die een grote rol spelen in deze tijd. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden aan virtuele teams. Je geeft leiding aan een projectgroep op afstand of communiceert via mail, videoconferences met je teamleden.

 

‘Wees weerbaar!’

Tijdens de pandemie ligt er meer druk op de dienstverlening, medewerk(st)ers worden vaak (telefonisch) benaderd door klanten met klachten of veel weerstand. Dit kan gepaard gaan met de nodige emoties (schelden, grof taalgebruik, stemverheffing, huilen, verontwaardiging, zielig verhaal) en weerstand. Het zijn vaak lastige gesprekken met verbaal sterke mensen, waarbij de situatie kan escaleren met agressie vanuit de burger/klant. 

'Pitch en impact'

Tijdens deze training leer je hoe je in korte tijd en met weinig woorden veel kunt zeggen. 

Pitch je ideeën, je organisatie en jezelf met overtuigingskracht. 

‘Verkoop jezelf in één minuut’

In de huidige tijd bereik je meer met een zorgvuldig opgebouwd netwerk. Daarom gaan we in deze training op een actieve en dynamische manier aan de slag met specifieke vormen van netwerken. Hoe stevig is jouw netwerk?

'Een echt verhaal'

Storytelling is een techniek die je presentatie versterkt. Het is een verhaal gepassioneerd overbrengen. Bij storytelling richten we ons op de inhoud werkelijk kunnen verbinden met wie je authentiek bent. Het verhaal komt binnen vanuit jou! 

'De kunst van het thuiswerken'

De laatste maanden is alles veranderd zowel werk als privé, thuiswerken heeft een andere dimensie gekregen en daarbij ook de bijkomende uitdagingen. Werken als professional thuis vereist een nieuwe flexibiliteit en inzet, tegelijkertijd zijn heldere doelen en de combinatie met je privéleven minstens zo belangrijk. Kun je aan de hoge verwachtingen, van jezelf en je omgeving, voldoen? En hoe stel je je eigen verwachtingen en de verwachtingen in de organisatie bij, als je lichaam daar bijvoorbeeld om vraagt?

Binnen deze training kijken we naar de druk die de huidige situatie, waarin we allemaal thuis werken, op onze work-life balance legt en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij plezier in thuiswerk èn balans in je privé leven.