6. Thema Online trainingen

De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoog tempo gepaard met hoge verwachtingen. Digitalisering, informatie overload en constante bereikbaarheid, zijn begrippen die een grote rol spelen in deze tijd. Het is noodzakelijk voor medewerkers om hierop in te spelen, echter zijn bijbehorende skills hiervoor nodig. Deze skills nemen vaak de vorm aan van soft skills: waaronder creatief denken, ondernemerschap of flexibiliteit. Soft skills geven je de mogelijk te laten zien waarom jij anders bent en kunnen écht het verschil maken voor de werknemer.

‘Hoe bedoelt u?’

Effectief communiceren is een vaardigheid die je eigen kan maken. In deze training kijken wij naar verschillende communicatiestijlen en hoe je hier het beste op kan afstemmen. Hiermee kan je invloed uitoefenen, gesprekken goed sturen en zo effectief mogelijk communiceren.

‘Klacht en kans’

Het is een kunst om gesprekken positief te sturen met name bij klachten. In de virtuele training 'Klachtenbehandeling' oefenen wij met de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Op een praktische en concrete manier zodat de medewerker dit direct kan toepassen in de dagelijkse werkzaamheden.

Leiding geven op afstand in 21st Century

Werken jouw mensen op afstand, veel online of vanuit huis? En zou je meer grip willen hebben op jouw vorm van leidinggeven in deze nieuwe trend? Dan biedt deze virtuele training "Leidinggeven op afstand in21st Century' nieuwe inzichten en handvatten.

 

‘Wees weerbaar!’

In onze veeleisende maatschappij ligt er meer druk op de dienstverlening. Medewerk(st)ers worden vaak (telefonisch) benaderd door klanten met klachten of veel weerstand. Dit kan gepaard gaan met de nodige emoties (schelden, grof taalgebruik, stemverheffing, huilen, verontwaardiging, zielig verhaal) en weerstand. Het zijn vaak lastige gesprekken met verbaal sterke mensen, waarbij de situatie kan escaleren met agressie vanuit de burger/klant.

'Pitch en impact'

Tijdens de training 'Pitchen' weet je hoe je kort en krachtig jezelf of product kan presenteren met meer impact op de toehoorder. Pitch je ideeën, je organisatie en jezelf met overtuigingskracht. 

‘Verkoop jezelf in één minuut’

Vergroot en versterk je netwerk. Haal meer profijt uit je netwerk, niet door te komen halen maar juist door te geven. Want iedereen heeft een netwerk achter zich, dat hij kan inschakelen voor een ander. Je hoeft enkel te weten hoe.

'Een echt verhaal'

Een aantrekkelijke manier van presenteren is storytelling, waarbij je de toehoorder meeneemt in een beeldend verhaal. De technieken die hiervoor nodig zijn, staan centraal in de virtuele training 'Storytelling', waardoor jij iedere presentatie levendig kan maken.

'De kunst van het thuiswerken'

Binnen de training 'Werk en privé in balans - de kunst van het thuiswerken' kijken we naar de druk die de huidige situatie, waarin we allemaal thuis werken, op onze work-life balance legt en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij plezier in thuiswerk èn balans in je privé leven.