5.6 Adviserend verkopen intern en extern

Een goede verkoper vervult de rol van adviseur. Een adviseur heeft als doel de klant van het beste advies te voorzien. Dit wordt bereikt door gesprekken met de klant te voeren en vooral veel (juiste) vragen te stellen. In de training maken we je bewust van je persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in het adviserend verkoopgesprek. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training: 

 • Ken je de gespreksstructuur van het adviserend verkoopgesprek en de daarbij behorende gesprekstechnieken.
 • Kun je vaardig en flexibel reageren op steeds wisselende (ver)koopsituaties.
 • Kun je de kennis toepassen en een verkoopgesprek voeren volgens de structuur van het adviserend verkoopgesprek.
 • Kun je de behoeften van de klant peilen en interpreteren.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 dagen. 

Tijden: 09.30u tot 16.30u

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen.)
  2 dagen, verdeeld over 3 weken.
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties