Training Effectief communiceren

Effectief communiceren is een vaardigheid die je eigen kan maken. In deze training kijken wij naar verschillende communicatiestijlen en hoe je hier het beste op kan afstemmen. Hiermee kan je invloed uitoefenen, gesprekken goed sturen en zo effectief mogelijk communiceren.

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Heb je helder inzicht in je verbale en non-verbale communicatie;
 • Ken je de communicatietechnieken met betrekking tot luisteren, vragen stellen, toetsen van begrip en feedback geven;
 • Ben je in staat optimaal aan te sluiten bij je gesprekspartner(s);
 • Ben je in staat om tijdens gesprekken en bijeenkomsten je belangen, ideeën en gevoelens op een heldere manier naar voren te brengen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen. 

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties