1.7 Feedback geven

Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich. Vaak wordt het als lastig ervaren. Terwijl je door gerichte feedback juist zorgt voor bewustwording en je een prettigere werkomgeving creëert voor iedereen. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

•    Heb je inzicht in je persoonlijke overtuigingen en belemmerende factoren bij feedback geven.
•    Ken je de stappen van feedback geven.
•    Heb je inzicht op welke momenten feedback effectief is.
•    Kun je de verantwoordelijkheden benoemen.
•    Weet je wat voor verschillende vormen van feedback er zijn.
•    Kun je invloed uitoefenen op de keuzes van de ontvanger bij feedback.

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 modules, verdeeld over 3 dagen. De derde dag vindt plaats na 2 weken.

Tijden: 09.30u tot 16.30u