Training Feedback geven

Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich. Vaak wordt het als lastig ervaren. Terwijl je door gerichte feedback juist zorgt voor bewustwording en je een prettigere werkomgeving creëert voor iedereen. 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

•    Heb je inzicht in je persoonlijke overtuigingen en belemmerende factoren bij feedback geven;
•    Ken je de stappen van feedback geven;
•    Heb je inzicht op welke momenten feedback effectief is;
•    Kun je de verantwoordelijkheden benoemen;
•    Weet je wat voor verschillende vormen van feedback er zijn;
•    Kun je invloed uitoefenen op de keuzes van de ontvanger bij feedback.

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties