4.10 Inspirerend en effectief vergaderen

Vergaderingen, werkoverleg en andere besprekingen kosten vaak veel tijd en energie. In deze training krijgen deelnemers inzicht en handvatten in hoe ze op een inspirerende en effectieve manier tot een goed overleg kunnen komen. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

•    Ken je het verschil tussen inhouds-, procedure- en procesaspecten en onderken je de invloed daarvan op het verloop van overleg- en vergadersituaties.
•    Ken je verschillende soorten vergaderingen naar doel en structuur.
•    Ken je verschillende soorten voorzittersstijlen en besluitvormingsprocessen en hoe deze op elkaar af te stemmen zijn.
•    Kun je de verworven inzichten in overleg- en vergadersituaties toepassen, zodat er op een effectieve en efficiënte wijze vergaderd kan worden.

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen.

Tijden: 09.30u tot 16.30u