Training Klantgericht telefoneren

Contacten met interne en externe klanten verlopen veelal telefonisch. Professioneel telefoneren is lastiger dan het lijkt. Door het ontbreken van de non-verbale communicatie ontstaan veel valkuilen. De kern van een klantgericht telefoongesprek zit in het kunnen leiden en sturen van het gesprek op een authentieke wijze. 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent:

•    Ken je de telefoonetiquette en communicatieve vaardigheden waarmee je klantgericht kunt telefoneren;
•    Kun je de etiquette en vaardigheden toepassen om op professionele, effectieve en efficiënte wijze klantgerichte telefoongesprekken te voeren;
•    Ken je de gespreksstructuur en ben je in staat om deze op een authentieke en effectieve manier toe te passen;
•    Kun je telefoongesprekken sturen en leiden, ook met klanten die als lastiger worden ervaren.

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen. 

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties