4.11 Persoonlijke coaching voor leidinggevende

‘Ken jezelf en haal zo het beste in mensen naar boven!'
Om hiervoor inzicht en handvatten te krijgen, bieden we een persoonlijk coachingstraject waarbij we een gedragsanalyse laten maken van je persoonlijke managementstijl. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

•    Heb je inzicht in waarom mensen doen wat ze doen.
•    Heb je inzicht in hoe je je sterke kanten kan versterken.
•    Kun je andere stijlen beter inschatten.
•    Kun je een brug in gedrag slaan naar anderen.
•    Kun je concretiseren waar professionele en persoonlijke groei mogelijk is.
•    Heb je inzicht in hoe je medewerkers kunt motiveren en behouden.
•    Heb je handvatten om de samenwerking binnen je team te verbeteren en effectiever te laten verlopen.
•    Heb je inzicht in hoe mensen beter kunnen communiceren.

Opzet: 

Intake: Een coachingstraject begint met een intake met de coach. In dit intakegesprek van 1,5 tot 2 uur wordt middels een uitgebreid vraaggesprek een inventarisatie gemaakt van de situatie, patronen en aandachtspunten. Daarnaast worden eventuele belemmerende factoren bekeken. Vervolgens wordt in het intakegesprek een begin gemaakt in het stellen van doelen voor het traject. Deze doelen worden in de tweede sessie definitief geformuleerd.

Na het intakegesprek wordt er door de coach een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat onder meer een korte samenvatting van het intakegesprek, een beschrijving van de beginsituatie en een overzicht van de geformuleerde doelen. Naar aanleiding van het intakegesprek bepaalt de coach het minimale aantal sessies voor het coachingstraject. Ook dit is terug te vinden in het plan van aanpak.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De coaching bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 10 sessies van 1,5 uur.