Training Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit

In de training 'Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit' leer je de regie te nemen over je eigen functioneren en effectief om te gaan met het bepalen en behalen van je persoonlijke doelen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Stap uit je comfort zone!

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent 

 • Ben je je bewust van je sterke en zwakke punten van jouw werkstijl;
 • Kun je je communicatieve en sociale vaardigheden versterken;
 • Neem je de effecten van je gedrag op jezelf en je omgeving beter waar;
 • Stel je doelen die van belang zijn voor jezelf en de organisatie;
 • Beschik je over concrete methoden en technieken om je tijd optimaal aan te wenden en beter in te delen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties