1.10 Persoonlijke coaching

Coaching zorgt ervoor dat je de juiste persoonlijke en zakelijke keuzes maakt die bij jou passen als mens, en dus per definitie leiden tot succes en geluk. Een coach kan je een spiegel voorhouden, de juiste vragen stellen, confronteren en ook adviseren. Coaching gaat over het zo snel mogelijk behalen van concrete resultaten. 

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

•    Ben je je bewust van je persoonlijke kracht en weet je deze op natuurlijke wijze in te zetten.
•    Heb je inzicht in je natuurlijke en aangepaste gedragsstijlen.
•    Kun je met succes je eigen effectiviteit vergroten.
•    Kun je je communicatiestijlen naar anderen toe versterken.
•    Heb je inzicht waarom mensen doen wat ze doen.
•    Kun je andere gedragsstijlen beter inschatten.
•    Kun je concretiseren waar professionele en persoonlijke groei mogelijk is.

Opzet: 

Intake: Een coachingstraject begint met een intake met de coach. In dit intakegesprek van 1,5 tot 2 uur wordt middels een uitgebreid vraaggesprek een inventarisatie gemaakt van de situatie, patronen en aandachtspunten. Daarnaast worden eventuele belemmerende factoren bekeken. Vervolgens wordt in het intakegesprek een begin gemaakt in het stellen van doelen voor het traject. Deze doelen worden in de tweede sessie definitief geformuleerd.

Na het intakegesprek wordt er door de coach een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat onder meer een korte samenvatting van het intakegesprek, een beschrijving van de beginsituatie en een overzicht van de geformuleerde doelen. Naar aanleiding van het intakegesprek bepaalt de coach het minimale aantal sessies voor het coachingstraject. Ook dit is terug te vinden in het plan van aanpak. 

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De coaching bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 10 sessies van 1,5 uur.