1.1 Time management

Op het verkeerde moment aan de goede dingen denken, dat kost tijd, energie en een overvolle to do lijst. Je tijd besteden aan de zaken die ertoe doen, op een moment dat het kan en nodig is, vraagt meer dan traditioneel time management.

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

 • Heb je inzicht in je persoonlijke relatie tot tijd.
 • Ken je de vijf stappen van effectief werken.
 • Weet hoe je je productiviteit en werkplezier kunt verhogen.
 • Kun je prioriteiten toekennen aan uit te voeren taken en overzicht creëren in de gebeurtenissen.
 • Ervaar je meer rust in je dagelijkse (werk)situatie.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 dagen. De tweede dag vindt plaats na 2 weken.

Tijden: 09.30u tot 16.30u

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen.)
  2 dagen, verdeeld over 2 weken.
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties