Training Beïnvloeden van stakeholders

In de training 'Beïnvloeden van stakeholders' ligt de focus op het verder versterken van je communicatievaardigheden in relatie tot je stakeholders. Centraal staat vergroten van je bewustzijn, kennis en vaardigheden om de belangen van stakeholders beter te begrijpen en hier effectief op te reageren in de communicatie met de stakeholders.

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Kun je zelfstandig inzicht creëren in de belangen van jouw verschillende stakeholders;
 • Kun je jouw stakeholders effectief betrekken bij je taken/projecten;
 • Kun je complexe informatie en ideeën op een begrijpelijke en eenvoudige manier presenteren;
 • Kun je effectief betrokkenheid van stakeholders creëren;
 • Kun je win-winsituaties creëren in gesprekken met je stakeholders.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties