Training Onderhandelen

In de training 'Onderhandelen' richten we ons op verschillende onderhandelingsstrategieën: behoud van de relatie, behoud van het doel en de win-winsituatie. Welke vaardigheid, houding en gedrag zijn essentieel bij de verschillende strategieën? 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Heb je inzicht in je persoonlijke overtuigingen en belemmeringen bij onderhandelingen;
 • Ken je verschillende vormen van onderhandelen en hoe je ze effectief kunt inzetten;
 • Ben je je bewust van je persoonlijke onderhandelingsstijl;
 • Weet je hoe je op een positieve manier invloed kunt uitoefenen in een onderhandelingssituatie;
 • Kun je inspelen op de belangen van de ander.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties