Training Werken met groepen

In de training 'Werken met groepen' richten wij ons op dynamiek binnen groepen en hoe je hier positief invloed op kan uitoefenen.

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Heb je kennis van groepsdynamica;
 • Heb je inzicht in groepsontwikkeling;
 • Heb je inzicht in de eigen rol als begeleider;
 • Kun je een groepsproces sturen;
 • Ben je je bewust van de samenstelling van het team door te kijken naar teamrollen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties