1.4 Uit je comfortzone

Verandering is de enige constante in het leven, daar is geen twijfel over mogelijk. In deze training focussen we ons op verandering. Hoe ga jij van nature om met verandering, wat levert het je op je veilige comfortzone vaker te verlaten? En hoe doe je dat dan? Je leert effectieve technieken om dit te doen vanuit flexibiliteit, maar met behoud van eigenheid. In deze training kijk je gericht naar je persoonlijke effectiviteit en je belemmerende factoren.

Tab group

Resultaat & opzet
Resultaat: 

Na de training:

•    Heb je zicht op jouw comfort-, stress- en paniekzones.
•    Ken je de discipline regels.
•    Kun je de ontwikkelformule toepassen op jouw ontwikkeling.
•    Weet je hoe je leert presteren onder optimale spanning.
•    Heb je meer controle en geluk door de juiste focus.
•    Ben je klaar om de verandering aan te gaan.

Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 modules, verdeeld over 2 aaneengesloten dagen en 1 terugkomdag.

Tijden: 09.30u tot 16.30u

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties