Virtuele training Effectief communiceren

Mensen kunnen heel veel praten en toch weinig zeggen of elkaar volledig verkeerd begrijpen. Een goed gesprek voer je niet alleen. Benieuwd hoe jij je communicatieve vermogen kunt vergroten? Hoe je helder en daadkrachtig gesprekken kunt sturen? Hoe je door het versterken van je verbale en non-verbale communicatie meer impact hebt? 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent:

  • Heb je helder inzicht in je verbale en non-verbale communicatie;
  • Ken je de communicatietechnieken met betrekking tot luisteren, vragen stellen, toetsen van begrip en feedback geven;
  • Ben je in staat optimaal aan te sluiten bij je gesprekspartner(s);
  • Kun je in een gesprekssituatie bewust het communicatieve gedrag toepassen dat bijdraagt aan het behalen van het beoogde resultaat;
  • Ben je in staat om tijdens gesprekken en bijeenkomsten je belangen, ideeën en gevoelens op een heldere manier naar voren te brengen.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

Deze virtuele training bestaat uit 2 losse dagdelen.

Tijden: 09.30u tot 12.30u