Virtuele training Klachtenbehandeling

Elke organisatie heeft weleens te maken met een ontevreden klant die een klacht wil uiten. Dit is uiteraard vervelend voor beide partijen. In deze training staat het opvangen en afhandelen van klachten op een klantvriendelijke manier centraal. Zeker in de periode met veel veranderingen rondom de maatregelen van Covid-19, komt er een extra druk op de dienstverlening.

Zowel online al telefonisch staan de medewerkers onder druk en dat merk je ook in contact burgers / klanten / patiënten. Het is een kunst om de gesprekken positief te sturen, in deze training oefenen we met de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Op een praktische en concrete manier zodat de medewerker dit direct kan toepassen in zijn dagelijkse werkzaamheden.

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent:

  • Heb je inzicht in het communicatieproces om deze beter te begrijpen.
  • Ken je de communicatietechnieken met betrekking tot luisteren, vragen stellen, toetsen van begrip.
  • Kun je omgaan met boze klanten en samen werken aan een voor beide partijen acceptabele oplossing van een klacht.
  • Kun je in een gesprekssituatie bewust dat communicatief gedrag toepassen dat bijdraagt aan een positief beoogd resultaat.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 dagen. 

Tijden: 09.30u tot 12.30u