Virtuele training Storytelling

Storytelling is een techniek die je presentatie versterkt. Het is een verhaal gepassioneerd overbrengen. Bij storytelling richten we ons op de inhoud werkelijk kunnen verbinden met wie je authentiek bent. Het verhaal komt binnen vanuit jou! 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent:

  • ben je in staat een presentatie en/of voordracht persoonlijk, motiverend en inspirerend te verzorgen;
  • ken je de kracht van verhalen in beelden en metaforen;
  • weet je de verbinding met jezelf en je boodschap te maken;
  • kun je boeiend en overtuigend presenteren met een persoonlijk verhaal;
  • kun je levendig en pakkend presenteren;
  • ben je authentiek in je verhaal. 
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en oefenmomenten. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt worden in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 modules, verdeeld over 2 dagen. 

Tijden: 09.30u tot 12.30u