Verzuimgesprekken

Verzuimmanagement richt zich op de oorzaken van verzuim en wat men vanuit de organisatie kan doen om verzuim te verminderen en voorkomen.

Verzuim heeft een relatie met verschil in werkbelasting en belastbaarheid, tussen datgene wat men dagelijks moet doen en wat de werknemer ‘aankan’. Zowel overbelasting als onderbelasting kan verzuim opleveren. Ook de afwezigheid van goede arbeidsomstandigheden en slechte onderlinge verhoudingen zijn oorzaken van ziekteverzuim. In de training wordt gekeken hoe men door middel van verzuimgesprekken oorzaak en gevolg van verzuim kan verminderen en voorkomen.

Leerdoel:
Na de training:

  • Kennen de deelnemers de oorzaken en gevolgen van verzuim binnen hun organisatie. 
  • Kunnen de deelnemers op zorgvuldige en systematische wijze een zieke medewerker begeleiden. 
  • Kunnen de deelnemers reïntegratiemogelijkheden bedenken en invoeren binnen hun organisatie. 

Doelgroep:
Iedereen die vanuit zijn/haar functie te maken heeft met het voeren van verzuimgesprekken met zijn/haar medewerkers. Duur, kosten en locatie verschillen per workshop en training en worden op aanvraag voor u berekend.