Workshop Omgaan met Gedragsstijlen

Onderzoek laat zien dat diversiteit in organisaties kan bijdragen aan betere prestatie en samenwerking binnen teams. Diversiteit zorgt er namelijk voor dat teams tot innovatieve oplossingen komen en blijven ontwikkelen door het delen van kennis met teamgenoten. In de workshop ‘Omgaan met gedragsstijlen’ wordt aandacht besteed aan de vier verschillende gedragsstijlen, uitgelegd aan de hand van de DISC persoonlijkheidsanalyse. Deelnemers komen er in deze workshop achter welke gedragsstijl zij bezitten en welke kwaliteiten daarbij horen. Tevens leren zij hoe de andere gedragsstijlen in elkaar steken, wat deze personen nodig hebben en hoe de samenwerking met deze stijlen te optimaliseren. Op deze manier leren teams hun eigen waarde en die van hun teamgenoten, om zo van hun diversiteit hun kracht te maken.