Workshop Ondernemerschap op de Werkvloer

De huidige kennis- en netwerksamenleving heeft een enorm tempo wat betreft ontwikkeling. Daarom is het voor organisaties is het heel waardevol als medewerkers ondernemend zijn, kansen zien en daar ook naar handelen. Zelfsturing is belangrijk en pro-activiteit wordt beloond. Job crafting is dan ook een populaire term binnen de organisatiepsychologie: acties die werknemers nemen om hun werk vorm te geven en te herstructureren. In de workshop ‘Ondernemerschap op de werkvloer’ wordt de creativiteit en innovatief vermogen van de deelnemer onder de loep genomen en gestimuleerd. Na deze workshop ben je instaat om de effecten van het gedrag van jezelf en je omgeving beter waar te nemen, jezelf en andere kan aanzetten tot ondernemen en flexibel kan reageren op veranderingen. Zodoende zullen medewerkers met beide handen klaar staan voor elke ontwikkeling die op hen afkomt en zullen deze omzetten in innovatieve ideeën en suggesties.