Workshops & events

Pure Talent organiseert regelmatig originele workshops en lezingen voor bedrijven, onderwijsinstellingen, detailhandel en particulieren. Deze workshops en lezingen kunnen ook een inhoudelijke en motiverende toevoeging zijn op personeelsdagen en bedrijfsevenementen.

Hieronder volgt een overzicht van de workshops en lezingen die Pure Talent momenteel te bieden heeft. Pure Talent kan daarnaast op verzoek gerichte workshops en lezingen samenstellen en organiseren. Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen.

Pure Event is een onderdeel van Pure Talent Opleiding & Training, dat zich richt op persoonlijke groepsgerichte activiteiten. Zowel onze trainingen als onze events zijn maatwerk. Wij houden een uitgebreide intake bij de betreffende afdeling op kantoor, zodat we gezamelijk kunnen bepalen welke activiteit de meest effectieve bijdrage aan het team levert. Daarnaast bespreken we de ontwikkel- en knelpunten van de organisatie, onze activiteiten en teambuildingsoefeningen stemmen we hier op af.

Een echte dame zegt NEE! - Assertiviteit

Ook wel eens moeite met het uiten van je mening of het ‘nee’ zeggen op een vraag van je collega? Bij de workshop Een echte dame zegt NEE! draait alles om assertief optreden, wat wil zeggen dat je op een prettige wijze voor jezelf kunt opkomen en zelfbewuster optreedt met respect voor de ander.

Samen meer bereiken - Teambuilding

De sleutel tot groter succes in organisaties ligt verborgen in de teamleden. Het doel is om de sterktes van de teamleden aan te boren en ze tot uitdrukking te laten komen in hun persoonlijke ontwikkeling in het team waarin ze functioneren.

Teamwork

De sleutel tot groter succes in organisaties ligt verborgen in de teamleden. Het doel is om de sterktes van de teamleden aan te boren en ze tot uitdrukking te laten komen in hun persoonlijke ontwikkeling in het team waarin ze functioneren. Het gaat er daarbij om juist de onderlinge verschillen tot gemeenschappelijke kracht te maken, om zo tot een sterk en effectief team te komen. De training wordt als maatwerktraject uitgevoerd waaraan het gehele team deelneemt. Dit laatste is een voorwaarde voor de training.

Gebruik je gunfactor - Adviserend verkopen

De wijze waarop de klant benaderd en behandeld wordt is van groot belang voor het adviseren en verkopen. Streef naar een hogere klantentrouw en klanttevredenheid, zorg voor dat je de gunfactor bent in het verkoopgesprek.

In de training wordt de deelnemer zich bewust gemaakt van zijn persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden in het adviserend verkoopgesprek.

Het visitekaartje - Klantgericht telefoneren

Professioneel telefoongebruik is vaak lastiger dan het lijkt. Door het ontbreken van de non-verbale communicatie kunnen veel valkuilen ontstaan. De kern van een klantgericht telefoongesprek zit in het kunnen leiden en sturen van het gesprek. In de training / workshop staan deze aspecten centraal. Aan de hand van een gespreksstructuur, communicatieve vaardigheden en de telefoonetiquette wordt er gewerkt naar professioneel en klantgericht telefoneren.

Event Aura foto

Ontdek je eigen aura en die van de anderen in je team. Leer jezelf beter kennen en zie welke eigenschappen versterkend werken in je team of juist kunnen zorgen voor belemmeringen en conflicten. Een aurareader geeft uitleg over de kleurrijke aurafoto.

Een prachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in persoonlijke ontwikkelingen: hoe sta je in het leven, in wat voor fase bevind je je? In hoeverre maak je bewust gebruik van je kwaliteiten? De Aurafoto nodigt uit om met andere en vernieuwde ogen naar jezelf en je collega’s te kijken.

Kritische klant - Omgaan met agressie

Berichtgevingen over zinloos geweld, bedreigingen, intimidatie en andere vormen van agressie zijn in deze tijd eerder een gegeven dan een uitzondering. De klant van nu is mondig, zelfbewust en kritisch. Mede door stress, hoge werkdruk en de snelle maatschappij, kan agressie door de klant worden ingezet om een doel te bereiken. In de training herkennen de deelnemers verschillende vormen van agressie en krijgen zij handvaten om deze te voorkomen en hoe hierop te reageren.

Workshop Meditatie

Out of the box workshop meditatie. In groepsverband tot jezelf komen. Dat is het doel van deze workshop. Je kunt leren hoe je met bepaalde oefeningen ondersteuning kunt geven aan je dagelijks leven. Dagelijkse retraite is hierbij niet aan de orde. Het gaat vooral om praktische toepassingen en het activeren, dan wel stimuleren van zelfinzicht.

It's all about you - Persoonlijk Presenteren

De basis van een goede presentatie zit niet alleen in de inhoud, maar voornamelijk in de manier van presenteren.

Workshop Djembe

Een workshop Afrikaans djembé spelen. Gedurende 1 uur wordt er onder leiding van een professionele muziekdocent gewerkt met ritmes, klanken en tekst. Hierbij wordt de groepsdynamica niet uit het oog verloren.

De focus zal tijdens het spelen liggen, naast het maken van muziek op een ontspannen en plezierige wijze, op de rolverdeling binnen het team. Wie neemt de leiding en wie is juist een volger, wie bewaakt het proces en lukt het het team om gezamenlijk tot een ritme te komen en als groep muziek te maken?

Pagina's