De kracht van verandering

‘Het is niet de sterkste of de intelligentste van zijn soort die overleeft; het is degene die zich het meest kan aanpassen aan de verandering’. - Charles Darwin

Beginnen na de zomer brengt veel veranderingen met zich mee. Veranderingen zijn niet alleen onvermijdelijk, maar ook een belangrijk onderdeel van ons leven. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen die in staat zijn goed om te gaan met verandering, meer werkplezier ervaren en effectief persoonlijk functioneren.

Soms zijn we echter geneigd ons tegen verandering te verzetten. We klampen ons vast aan het oude of blijven piekeren over wat er komen gaat tot we er uitgeput van raken. Dit is niet gek, omdat ook niet elke verandering per definitie een verbetering is. Maar andersom, is er voor iedere verbetering wèl verandering nodig.

Wanneer je je verzet tegen (vaak onafwendbare) veranderingen kan dit leiden tot veel frustratie, terwijl acceptatie van de verandering uiteindelijk kan leiden tot het ervaren van nieuwe mogelijkheden. Oftewel, het probleem zit hem vaak niet in de verandering zelf, maar in hoe we er mee omgaan. Pas wanneer je verandering accepteert en in je voordeel gaat gebruiken, kun je stappen nemen en gaan groeien. Maar wellicht nog beter: Je kan verandering zelf initiëren.

Een goede eerste stap hierbij, kan een verandering in mindset zijn. De psychologe Carol Dweck maakt onderscheid tussen mensen met een growth mindset versus een fixed mindset. Mensen met een fixed mindset geloven dat eigenschappen zoals intelligentie of talent vast staan en onveranderbaar zijn. Talent alleen creëert succes en intelligentie valt niet te ontwikkelen. Daartegenover geloven mensen met een growth mindset dat, hoewel mensen op verschillende vlakken van elkaar kunnen verschillen, iedereen kan veranderen door ervaring en inspanning. Ga eens bij jezelf na: Heb jij meer een growth of een fixed mindset?

Je mindset bepaalt een groot deel van je persoonlijkheid, maar is wel te veranderen. Alleen al weten dat er verschillende mindsets bestaan en wat ze inhouden, kan ervoor zorgen dat je anders denkt en reageert op situaties. Wanneer je merkt dat je vaak in de greep bent van een fixed mindset, bijvoorbeeld als je snel ontmoedigd raakt wanneer dingen niet lukken, kun je vervolgens switchen naar de growth mindset. Probeer de situatie meer te zien als een uitdaging waar je moeite in wil stoppen. Kortom, bewust stil staan bij je mindset is een eerste stap op de weg naar verandering.