Training Klachtenbehandeling

Het is een kunst om gesprekken positief te sturen met name bij klachten. In de training 'Klachtenbehandeling' oefenen wij met de vaardigheden die hierbij nodig zijn. Op een praktische en concrete manier zodat de medewerker dit direct kan toepassen in de dagelijkse werkzaamheden.

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Heb je inzicht in het communicatieproces om deze beter te begrijpen;
 • Ken je de communicatietechnieken met betrekking tot luisteren, vragen stellen, toetsen van begrip;
 • Kun je omgaan met boze klanten en samen werken aan een voor beide partijen acceptabele oplossing van een klacht;
 • Kun je in een gesprekssituatie bewust dat communicatief gedrag toepassen dat bijdraagt aan een positief beoogd resultaat.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen. 

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties