2.0 Thema Beïnvloedingsvaardigheden

Vakmanschap (kennis en kunde), competentiegericht ontwikkelen en passie voor het vak zijn eigenschappen van de professional. Professionaliteit is goed voor zowel werkgevers als werknemers. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wat de kern is van het vakmanschap van jouw professionaliteit. Waar ligt de kracht in je werk, wat is je passie? Waarin zitten jouw ontwikkelkansen? Versterk je professionaliteit en word een krachtiger persoon!

'Communiceren met invloed'
Mensen kunnen heel veel praten en toch weinig zeggen of elkaar volledig verkeerd begrijpen. Een goed gesprek voer je niet alleen. Benieuwd hoe jij je communicatieve vermogen kunt vergroten? Hoe je helder en daadkrachtig gesprekken kunt sturen? Hoe je door het versterken van je verbale en non-verbale communicatie meer impact hebt?
'Kunst van het gunnen'

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij nagenoeg elke relatie die mensen met elkaar aangaan, gunnen een rol speelt. In deze opleiding gaan we kijken hoe je de technieken van positief beïnvloeden optimaal kan inzetten om een onvergetelijke indruk te maken en invloed uit te oefenen. 

'Project gesprek'

Je hebt de verantwoordelijkheid voor een taak of project. Er zijn veel verschillende partijen/collega’s bij betrokken. Deze hebben hun mening en gedachten over de uitkomst en de doelen, ze moeten of willen betrokken worden. En voor het succes van deze taak/dit project heb je ze nodig. Hoe ga je dit aanpakken? En hoe communiceer je met deze verschillende stakeholders? En waarin kun jij invloed uitoefenen?

'Creëren van win-winsituaties'

In de rol van projectmedewerker/-leider, adviseur of leidinggevende kun je te maken krijgen met interne of externe belangentegenstellingen. Onderhandelingsvaardigheden zijn een belangrijk element binnen een organisatie.

In deze opleiding richten we ons op verschillende onderhandelingsstrategieën: behoud van de relatie, behoud van het doel en de win-winsituatie.

 
'Haal meer uit een samenwerking'

Je hebt de verantwoordelijkheid voor een taak of project en werkt met diverse collega’s samen. Er is geen sprake van een hiërarchische relatie en jij moet deze taak/dit project tot een goed einde brengen. Er zijn collega’s die regelmatig voor je klaarstaan, tijd maken en hun bijdrage leveren. Echter, een groot deel van de collega’s met wie je werkt heeft het te druk, werkt aan andere prioriteiten en levert hierdoor zijn/haar bijdrage niet. Hoe krijg je deze collega’s aan jouw kant?

'Dit ben ik' – inzicht in gedragsstijlen

Onderzoek laat zien dat diversiteit in organisaties kan bijdragen aan betere prestatie en samenwerking. Diversiteit zorgt er namelijk voor dat verschillende talenten en kwaliteiten worden benut in een team.  In de training ‘Omgaan met gedragsstijlen’ wordt aandacht besteed aan de vier verschillende gedragsstijlen, uitgelegd aan de hand van de DISC persoonlijkheidsanalyse. Deelnemers komen er in deze training achter welke gedragsstijl zij bezitten en welke kwaliteiten daarbij horen. Tevens leren zij hoe de andere gedragsstijlen in elkaar steken, wat deze personen nodig hebben en hoe de samenwerking met deze stijlen te optimaliseren. Op deze manier leren deelnemers hun eigen kwaliteiten en valkuilen kennen en die van hun teamgenoten, om zo van hun diversiteit hun kracht te maken.

'Uitdagende gesprekken'

Doorgaans heb je weinig moeite om je boodschap in gesprekken helder neer te zetten, maar soms zijn er gesprekken waar je tegenop ziet, omdat het maar niet lukt om je doel te bereiken. Je raakt uit balans door je gesprekspartner of je vindt het onderwerp erg lastig om aan de orde te stellen. Je wordt emotioneel of je komt niet uit je woorden, waardoor je je doel niet bereikt en te weinig invloed uitoefent.

“Van perfectionist naar optimalist”

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer last hebben van perfectionisme dan mannen. Ben jij ook pas tevreden als iets helemaal perfect is? En houd je wel heel graag alle touwtjes zelf in handen? En heb je soms het idee dat jij de enige bent die zich ergens druk over maakt? Met drie keer ‘Ja’ is er een grote kans dat jij een perfectionist bent! Helaas is perfectionisme een belangrijke oorzaak van het ontwikkelen van stressklachten, die je belemmeren alles uit het leven te halen.

'Invloed en beïnvloeden'

Je hebt de taak om collega’s en managers te overtuigen en mee te krijgen in jouw ideeën en (verbeter)voorstellen voor de organisatie. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat je in vergelijking met je gesprekspartners relatief weinig werkervaring hebt. Je kunt niet terugvallen op je inhoudelijke of proceservaring. Hierdoor kom je minder krachtig en overtuigend over en/of het maakt je onzeker. Hoe zet je desondanks met je geringe ervaring een stevig en overtuigend verhaal neer?