2. Thema Beïnvloedingsvaardigheden

Vakmanschap (kennis en kunde), competentiegericht ontwikkelen en passie voor het vak zijn eigenschappen van de professional. Professionaliteit is goed voor zowel werkgevers als werknemers. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wat de kern is van het vakmanschap van jouw professionaliteit. Waar ligt de kracht in je werk, wat is je passie? Waarin zitten jouw ontwikkelkansen? Versterk je professionaliteit en word een krachtiger persoon!

'Project gesprek'

Je hebt de verantwoordelijkheid voor een taak of project. Er zijn veel verschillende partijen/collega’s bij betrokken. Deze hebben hun mening en gedachten over de uitkomst en de doelen, ze moeten of willen betrokken worden. En voor het succes van deze taak/dit project heb je ze nodig. Hoe ga je dit aanpakken? En hoe communiceer je met deze verschillende stakeholders? En waarin kun jij invloed uitoefenen?

'Haal meer uit een samenwerking'

Je hebt de verantwoordelijkheid voor een taak of project en werkt met diverse collega’s samen. Er is geen sprake van een hiërarchische relatie en jij moet deze taak/dit project tot een goed einde brengen. Er zijn collega’s die regelmatig voor je klaarstaan, tijd maken en hun bijdrage leveren. Echter, een groot deel van de collega’s met wie je werkt heeft het te druk, werkt aan andere prioriteiten en levert hierdoor zijn/haar bijdrage niet. Hoe krijg je deze collega’s aan jouw kant?

'Dit ben ik' – inzicht in gedragsstijlen

In de training ‘Omgaan met gedragsstijlen’ wordt aandacht besteed aan de vier verschillende gedragsstijlen, uitgelegd aan de hand van de DISC persoonlijkheidsanalyse. Deelnemers komen er in deze training achter welke gedragsstijl zij bezitten en welke kwaliteiten daarbij horen. Tevens leren zij hoe de andere gedragsstijlen in elkaar steken, wat deze personen nodig hebben en hoe de samenwerking met deze stijlen te optimaliseren. Op deze manier leren deelnemers hun eigen kwaliteiten en valkuilen kennen en die van hun teamgenoten, om zo van hun diversiteit hun kracht te maken.

Onderzoek laat zien dat diversiteit in organisaties kan bijdragen aan betere prestatie en samenwerking. Diversiteit zorgt er namelijk voor dat verschillende talenten en kwaliteiten worden benut in een team.  

'Van perfectionist naar optimalist'

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer last hebben van perfectionisme dan mannen. Ben jij ook pas tevreden als iets helemaal perfect is? En houd je wel heel graag alle touwtjes zelf in handen? En heb je soms het idee dat jij de enige bent die zich ergens druk over maakt? Met drie keer ‘Ja’ is er een grote kans dat jij een perfectionist bent! Helaas is perfectionisme een belangrijke oorzaak van het ontwikkelen van stressklachten, die je belemmeren alles uit het leven te halen.

'Creëren van win-winsituaties'

In de rol van projectmedewerker/-leider, adviseur of leidinggevende kun je te maken krijgen met interne of externe belangentegenstellingen. Onderhandelingsvaardigheden zijn een belangrijk element binnen een organisatie.

In deze training richten we ons op verschillende onderhandelingsstrategieën: behoud van de relatie, behoud van het doel en de win-winsituatie.

 
'Kunst van het gunnen'

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij nagenoeg elke relatie die mensen met elkaar aangaan, gunnen een rol speelt. In deze training gaan we kijken hoe je de technieken van positief beïnvloeden optimaal kan inzetten om een onvergetelijke indruk te maken en invloed uit te oefenen.