2. Thema Beïnvloedingsvaardigheden

Vakmanschap (kennis en kunde), competentiegericht ontwikkelen en passie voor het vak zijn eigenschappen van de professional. Professionaliteit is goed voor zowel werkgevers als werknemers. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wat de kern is van het vakmanschap van jouw professionaliteit. Waar ligt de kracht in je werk, wat is je passie? Waarin zitten jouw ontwikkelkansen? Versterk je professionaliteit en word een krachtiger persoon!

'Project gesprek'

In de training 'Beïnvloeden van stakeholders' ligt de focus op het verder versterken van je communicatievaardigheden in relatie tot je stakeholders. Centraal staat vergroten van je bewustzijn, kennis en vaardigheden om de belangen van stakeholders beter te begrijpen en hier effectief op te reageren in de communicatie met de stakeholders.

'Haal meer uit een samenwerking'

In de training 'Invloedrijk communiceren' leer je medewerking creëren van collega’s zonder dat je enkele formele macht hebt over hun inzet en betrokkenheid. Centraal staat het opbouwen van relaties die de basis vormen om dit voor elkaar te krijgen.

'Dit ben ik' – inzicht in gedragsstijlen

De effectiviteit van mensen neemt toe naarmate zij zichzelf beter kennen en begrijpen. Het herkennen van sterkten en zwakten biedt de kans om relaties en onderlinge samenwerking positief te versterken. We richten ons in de training op de verschillende gedragsstijlen. Je leert je eigen voorkeurs gedragsstijl kennen en krijgt inzicht in de verschillende gedragsstijlen die er zijn. Zo word je effectiever in de omgang met anderen en leer jij jezelf beter kennen. Je krijgt meer inzicht in je kwaliteiten en hoe je deze kunt uitbreiden en professionaliseren. We doen dit aan de hand van de DISC gedragsanalyse.

 

'Van perfectionist naar optimalist'

Perfectionisme is de meest genoemde eigenschap als mensen aangeven waarvan ze last ondervinden in hun eigen functioneren. Leer in de training 'Omgaan met perfectionisme' optimaal te presteren in plaats van perfect. En bereik, in minder tijd, betere prestaties en voldoening in je werk. Niet perfect, maar meer dan goed genoeg!

'Creëren van win-winsituaties'

In de training 'Onderhandelen' richten we ons op verschillende onderhandelingsstrategieën: behoud van de relatie, behoud van het doel en de win-winsituatie. Welke vaardigheid, houding en gedrag zijn essentieel bij de verschillende strategieën? 

'Kunst van het gunnen'

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij nagenoeg elke relatie die mensen met elkaar aangaan, gunnen een rol speelt. We gaan kijken hoe jij je optimaal de technieken van positief beïnvloeden kan inzetten om een onvergetelijke indruk te maken en invloed uit te oefenen.