1. Thema Persoonlijk Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat je vindt dat je moet doen, maar vooral ook om datgene te bereiken wat je wilt bereiken. Binnen de trainingen Persoonlijke effectiviteit van Pure Talent staan zelfkennis en zelfreflectie centraal voor een persoonlijk effectiever functioneren.

‘Hoe bedoelt u?’

Effectief communiceren is een vaardigheid die je eigen kan maken. In deze training kijken wij naar verschillende communicatiestijlen en hoe je hier het beste op kan afstemmen. Hiermee kan je invloed uitoefenen, gesprekken goed sturen en zo effectief mogelijk communiceren.

‘Dat doe je goed!’

In de training 'Feedback geven' spitsen wij het geven en ontvangen van feedback geven toe op de functie die je vervult binnen de organisatie. Iedere rol vraagt tenslotte om andere vaardigheden. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid als manager? Waar ligt die van je collega? Wat is het verschil tussen aanspreken en feedback geven? Hoe kunnen jullie samen ervoor zorgen dat je naar een hoger plan gaat? Je leert op een constructieve manier feedback te geven en te ontvangen, met behoud van de relatie.

‘NEE is NEE!’

In de training 'Nee zeggen' krijg je verschillende technieken aangereikt om met behulp van positieve beïnvloeding ‘je mannetje’ te staan in de harde en snelle zakenwereld. Hoe maak je jezelf zichtbaar en hoe ontlok je positieve reacties? Ook besteden we aandacht aan assertief optreden. Hoe kom je op een prettige wijze voor jezelf op, en met respect voor de ander? Leer verschillende manieren om ‘nee te zeggen’ en doe er je voordeel mee.

‘Ontdek jouw kwaliteiten’

In de training 'Persoonlijke effectiviteit en assertiviteit' leer je de regie te nemen over je eigen functioneren en effectief om te gaan met het bepalen en behalen van je persoonlijke doelen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Stap uit je comfort zone!

‘Verkoop jezelf in één minuut’

Vergroot en versterk je netwerk. Haal meer profijt uit je netwerk, niet door te komen halen maar juist door te geven. Want iedereen heeft een netwerk achter zich, dat hij kan inschakelen voor een ander. Je hoeft enkel te weten hoe.

‘Tijd is geld’ – ‘Meer in minder tijd’

Met de training ‘Time management’ doe je de juiste dingen op het geschikte moment, creëer je tijd, maar ook rust in je hoofd.

'Eerste hulp bij werkstress'

Binnen de training 'Werk en privé in balans' kijken we naar de druk die de huidige maatschappij op onze work-life balance legt, toegespitst op de levensfase waarin jij verkeert, en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij weer plezier in je werk èn balans in je privé leven.