1. Thema Persoonlijk Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat je vindt dat je moet doen, maar vooral ook om datgene te bereiken wat je wilt bereiken. Binnen de trainingen Persoonlijke effectiviteit van Pure Talent staan zelfkennis en zelfreflectie centraal voor een persoonlijk effectiever functioneren.

‘Hoe bedoelt u?’

In deze training reiken we inzichten en vaardigheden aan waarmee jij je invloed in gesprekken vergroot. We gaan in op het effectief overbrengen van jouw belangen en ideeën tijdens gesprekken en bijeenkomsten. Geef meer richting aan een gesprek en wordt effectiever in de omgang met anderen.

‘Dat doe je goed!’

Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich. Vaak wordt het als lastig ervaren. Terwijl je door gerichte feedback juist zorgt voor bewustwording en je een prettigere werkomgeving creëert voor iedereen. 

‘NEE is NEE!’

Ook wel eens moeite met het uiten van je mening of het ‘nee’ zeggen op een vraag van je collega? Bij de training 'Nee zeggen' draait alles om assertief optreden, wat wil zeggen dat je op een prettige wijze voor jezelf kunt opkomen en zelfbewuster optreedt met respect voor de ander. 

We kijken hierbij naar je patronen en gedrag die je zijn aangeleerd, hoe je deze kunt doorbreken om steviger te staan bij het uiten van je mening en tenslotte bij het 'nee' zeggen. 

‘Ontdek jouw kwaliteiten’

In deze training leer je de regie te nemen over je eigen functioneren en effectief om te gaan met het bepalen en behalen van je persoonlijke doelen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Stap uit je comfort zone!

‘Verkoop jezelf in één minuut’

In de huidige tijd bereik je meer met een zorgvuldig opgebouwd netwerk. Daarom gaan we in deze training op een actieve en dynamische manier aan de slag met specifieke vormen van netwerken. Hoe stevig is jouw netwerk?

'Minder tijd kwijt aan het lezen'

Hoe kun jij sneller lezen en wat jij leest beter onthouden? We laten tijdens het lezen een groot deel van onze hersencapaciteit onbenut. Met de snelleestechnieken leer jij lezen met het gebruik van jouw volledige hersencapaciteit.

‘Tijd is geld’ – ‘Meer in minder tijd’

Met de training ‘Time management’ doe je de juiste dingen op het geschikte moment, creëer je tijd, maar ook rust in je hoofd.

'Eerste hulp bij werkstress'

Werken als professional vereist veel flexibiliteit en inzet, tegelijkertijd zijn heldere doelen en de combinatie met je privéleven minstens zo belangrijk. Kun je aan de hoge verwachtingen, van jezelf en je omgeving, voldoen? En hoe stel je je eigen verwachtingen en de verwachtingen in de organisatie bij, als je lichaam daar bijvoorbeeld om vraagt?

Binnen deze training kijken we naar de druk die de huidige maatschappij op onze work-life balance legt, toegespitst op de levensfase waarin jij verkeert, en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij weer plezier in je werk èn balans in je privé leven.