1.0 Persoonlijk Effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is het vermogen om gericht te kunnen sturen op gewenste effecten van ons eigen gedrag. Het is het vermogen om niet alleen datgene te doen wat je vindt dat je moet doen, maar vooral ook om datgene te bereiken wat je wilt bereiken. Binnen de trainingen Persoonlijke effectiviteit van Pure Talent staan zelfkennis en zelfreflectie centraal voor een persoonlijk effectiever functioneren.

‘Tijd is geld’ – ‘Meer in minder tijd’

Op het verkeerde moment aan de goede dingen denken, dat kost tijd, energie en een overvolle to do lijst. Je tijd besteden aan de zaken die ertoe doen, op een moment dat het kan en nodig is, vraagt meer dan traditioneel time management.

‘Ontdek jouw kwaliteiten’

In deze training leer je de regie te nemen over je eigen functioneren en effectief om te gaan met het bepalen en behalen van je persoonlijke doelen. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je naartoe? Stap uit je comfort zone!

'Minder tijd kwijt aan het lezen'

Hoe kun jij sneller lezen en wat jij leest beter onthouden?
We laten tijdens het lezen een groot deel van onze hersencapaciteit onbenut. Met de snelleestechnieken leer jij lezen met het gebruik van jouw volledige hersencapaciteit. Door de hogere snelheid zijn jouw hersenen veel meer gericht op het lezen waardoor: 

• Jouw aandacht minder snel afdwaalt.
• Het verwerken van grote hoeveelheden informatie makkelijker is.
• Jij veel minder tijd kwijt bent met lezen.

Mind mappen is een methode om gelezen informatie blijvend te onthouden. De informatie wordt overzichtelijk weergegeven in een mind map, zodat jij het makkelijker onthoudt. Let op: de te trainen vaardigheden zijn geen hulpmiddelen bij dyslexie. 

 

 

 

‘Meer lef en verandering’

Verandering is de enige constante in het leven, daar is geen twijfel over mogelijk. In deze training focussen we ons op verandering. Hoe ga jij van nature om met verandering, wat levert het je op je veilige comfortzone vaker te verlaten? En hoe doe je dat dan? Je leert effectieve technieken om dit te doen vanuit flexibiliteit, maar met behoud van eigenheid. In deze training kijk je gericht naar je persoonlijke effectiviteit en je belemmerende factoren.

‘NEE is NEE!’

Ook wel eens moeite met het uiten van je mening of het ‘nee’ zeggen op een vraag van je collega? Bij de training 'NEE is NEE' draait alles om assertief optreden, wat wil zeggen dat je op een prettige wijze voor jezelf kunt opkomen en zelfbewuster optreedt met respect voor de ander. 

We kijken hierbij naar je patronen en gedrag die je zijn aangeleerd, hoe je deze kunt doorbreken om steviger te staan bij het uiten van je mening en tenslotte bij het 'nee' zeggen. 

‘Dat doe je goed!’

Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich. Vaak wordt het als lastig ervaren. Terwijl je door gerichte feedback juist zorgt voor bewustwording en je een prettigere werkomgeving creëert voor iedereen. 

‘Hoe bedoelt u?’

Mensen kunnen heel veel praten en toch weinig zeggen of elkaar volledig verkeerd begrijpen. Een goed gesprek voer je niet alleen. Benieuwd hoe jij je communicatieve vermogen kunt vergroten? Hoe je helder en daadkrachtig gesprekken kunt sturen? Hoe je door het versterken van je verbale en non-verbale communicatie meer impact hebt?

 

 
‘Verkoop jezelf in één minuut’

In de huidige tijd bereik je meer met een zorgvuldig opgebouwd netwerk. Daarom gaan we in deze training op een actieve en dynamische manier aan de slag met specifieke vormen van netwerken. Hoe stevig is jouw netwerk?

 

 

 

‘Haal meer uit jezelf’

Coaching zorgt ervoor dat je de juiste persoonlijke en zakelijke keuzes maakt die bij jou passen als mens, en dus per definitie leiden tot succes en geluk. Een coach kan je een spiegel voorhouden, de juiste vragen stellen, confronteren en ook adviseren. Coaching gaat over het zo snel mogelijk behalen van concrete resultaten. 

'Eerste hulp bij werkstress'

Werken als professional vereist veel flexibiliteit en inzet, tegelijkertijd zijn heldere doelen en de combinatie met je privéleven minstens zo belangrijk. Kun je aan de hoge verwachtingen, van jezelf en je omgeving, voldoen? En hoe stel je je eigen verwachtingen en de verwachtingen in de organisatie bij, als je lichaam daar bijvoorbeeld om vraagt?

Binnen deze training kijken we naar de druk die de huidige maatschappij op onze work-life balance legt, toegespitst op de levensfase waarin jij verkeert, en gaan we aan de slag met het reduceren van stressoren. Zo krijg jij weer plezier in je werk èn balans in je privé leven.