4.0 Thema Werken met groepen

Effectief leiderschap richt zich op alle facetten van leiding geven op een authentieke en effectieve wijze.
We richten in onze trainingen op persoonlijke leiderschap op verschillende niveaus. Van een meewerkend manager worden andere competenties gevraagd dan van een beginnend manager of senior. Kijk welke training aansluit bij jouw ontwikkeling als leidinggevende.

‘Weet wie je bent!’

Waar sta je voor als manager? Wat zijn je opvattingen, wat maakt jou tot wie je bent? Hoe zien anderen jou? Hoe presenteer je je? Het scherpstellen van je eigen profiel maakt dat je meer stevigheid en inspiratie kunt brengen in je manier van leidinggeven. Eén van de basiskwaliteiten van een succesvolle leider.

‘Dat doe je goed!'

Feedback geven en ontvangen is een kunst op zich. Vaak wordt het als lastig ervaren. Terwijl je door gerichte feedback juist zorgt voor bewustwording en je een prettigere werkomgeving creëert voor iedereen. 

"Groepsdynamica"

In de opleiding Werken met groepen leer je op basis van kennis en vaardigheden hoe je een optimaal rendement haalt uit het werken met groepen. De opleiding Werken met groepen biedt inzicht, kennis en praktische vaardigheden in het dynamisch proces van werken met groepen.

 
'Effectief werken'

We richten ons in de opleiding op het functioneren van een team en hoe men hier invloed op kan uitoefenen. Zo wordt het team effectiever in het bepalen en bereiken van zijn doelen.

“Coach de coach”

Vervul je binnen je functie de taak om een team of meerdere collega’s te coachen en wil je hier meer inzicht in? Dan sluit de opleiding “Coach de coach” aan op je vraag. Tijdens de opleiding staat centraal: waar sta je voor als coach?

'Omgaan met verandering'

Bij deze training krijg je inzicht in de stappen die medewerkers doorlopen bij veranderingen. Je krijgt tools om je medewerkers te begeleiden afgestemd op de fase waarin degene zich bevindt. 

'Verandering en nu?'

Tijdens deze verdieping verandermanagement richten we ons op de vaardigheden bij verandering, zoals gesprekstechnieken bij de verschillende verandermodellen en maken we een basis veranderplan voor jouw team. Middels deze verdieping leer je hoe je positieve ondersteuning kunt bieden aan jouw medewerkers voor, tijdens en na de verandering. We werken hierbij met de volgende verandermodellen: de Verliescurve van Kubler Ross, de acht stappen bij verandering van Kotter, de kleuren van Caluwe en de visie van Simon Sinek, ‘why, how and what’.

‘Speed up the meeting’

Vergaderingen, werkoverleg en andere besprekingen kosten vaak veel tijd en energie. In deze training krijgen deelnemers inzicht en handvatten in hoe ze op een inspirerende en effectieve manier tot een goed overleg kunnen komen.