4. Thema Werken met groepen

Effectief leiderschap richt zich op alle facetten van leiding geven op een authentieke en effectieve wijze.
We richten in onze trainingen op persoonlijke leiderschap op verschillende niveaus. Van een meewerkend manager worden andere competenties gevraagd dan van een beginnend manager of senior. Kijk welke training aansluit bij jouw ontwikkeling als leidinggevende.

‘Weet wie je bent!’

Waar sta je voor als manager? Wat zijn je opvattingen, wat maakt jou tot wie je bent? Hoe zien anderen jou? Hoe presenteer je je? Het scherpstellen van je eigen profiel maakt dat je meer stevigheid en inspiratie kunt brengen in je manier van leidinggeven. Eén van de basiskwaliteiten van een succesvolle leider.

'Effectief werken'

We richten ons in de training 'Teamgericht werken' op het functioneren van een team en hoe men hier invloed op kan uitoefenen. Zo wordt het team effectiever in het bepalen en bereiken van zijn doelen.

'Groepsdynamica'

In de training 'Werken met groepen' richten wij ons op dynamiek binnen groepen en hoe je hier positief invloed op kan uitoefenen.