Training Omgaan met gedragsstijlen

In de training ‘Omgaan met gedragsstijlen’ wordt aandacht besteed aan de vier verschillende gedragsstijlen, uitgelegd aan de hand van de DISC persoonlijkheidsanalyse. Deelnemers komen er in deze training achter welke gedragsstijl zij bezitten en welke kwaliteiten daarbij horen. Tevens leren zij hoe de andere gedragsstijlen in elkaar steken, wat deze personen nodig hebben en hoe de samenwerking met deze stijlen te optimaliseren. Op deze manier leren deelnemers hun eigen kwaliteiten en valkuilen kennen en die van hun teamgenoten, om zo van hun diversiteit hun kracht te maken.

Onderzoek laat zien dat diversiteit in organisaties kan bijdragen aan betere prestatie en samenwerking. Diversiteit zorgt er namelijk voor dat verschillende talenten en kwaliteiten worden benut in een team.  

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Aan de hand van de DISC persoonlijkheidsanalyse gaan we in op de vier gedragsstijlen. Je komt er achter welke gedragsstijl jij bezit en welke kwaliteiten daarbij horen. Tevens leer je hoe de andere gedragsstijlen in elkaar steken en hoe je  de samenwerking met deze stijlen kan optimaliseren. Hierdoor leer je je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen en die van je teamgenoten, om zo van hun diversiteit hun kracht te maken.

Onderzoek laat zien dat diversiteit in organisaties kan bijdragen aan betere prestatie en samenwerking. Dit zorgt ervoor dat verschillende talenten en kwaliteiten worden benut in een team.  

Na deze training van Pure Talent:

 • ken je de basisprincipes van DISC gedragsstijlen analyse;
 • heb je inzicht in verschillende persoonlijkheidskenmerken;
 • weet je hoe je de kennis over gedragsstijlen kunt gebruiken om effectief te communiceren;
 • ben je in staat om beter te leren aansluiten op de behoeften van de klant of collega.
Opzet: 

In de training krijg je inzicht in je persoonlijke gedragsstijlen door middel van een gedragsstijlentest, actieve opdrachten ondersteund met praktische voorbeelden en filmpjes.

In de middag sluit een acteur aan voor het oefenen met verschillende communicatiestijlen en de praktijkopdrachten.

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek. In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Tevens ontvangen de deelnemers een persoonlijk gedragsstijlen rapport van DISC welke centraal staat bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 modules, verdeeld over 3 dagen.

Tijden 09.30u tot 16.30u

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  3 dagen, verdeeld over 3 weken
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties