Training Omgaan met gedragsstijlen

De effectiviteit van mensen neemt toe naarmate zij zichzelf beter kennen en begrijpen. Het herkennen van sterkten en zwakten biedt de kans om relaties en onderlinge samenwerking positief te versterken. We richten ons in de training op de verschillende gedragsstijlen. Je leert je eigen voorkeurs gedragsstijl kennen en krijgt inzicht in de verschillende gedragsstijlen die er zijn. Zo word je effectiever in de omgang met anderen en leer jij jezelf beter kennen. Je krijgt meer inzicht in je kwaliteiten en hoe je deze kunt uitbreiden en professionaliseren. We doen dit aan de hand van de DISC gedragsanalyse.

 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent

 • Ken je de basisprincipes van DISC gedragsstijlen analyse;
 • Heb je inzicht in verschillende persoonlijkheidskenmerken;
 • Weet je hoe je de kennis over gedragsstijlen kunt gebruiken om effectief te communiceren;
 • Ben je in staat om beter te leren aansluiten op de behoeften van de klant of collega.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 3 dagen.

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (3 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties