Training Omgaan met perfectionisme

Perfectionisme is de meest genoemde eigenschap als mensen aangeven waarvan ze last ondervinden in hun eigen functioneren. Leer in de training 'Omgaan met perfectionisme' optimaal te presteren in plaats van perfect. En bereik, in minder tijd, betere prestaties en voldoening in je werk. Niet perfect, maar meer dan goed genoeg!

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Na deze training van Pure Talent 

 • Ken je de kwaliteiten en valkuilen van jouw perfectionisme;
 • Heb je inzicht in jouw onderliggende overtuigingen en overlevingsstrategië;
 • Heb je afgerekend met jouw hardnekkige overtuigingen en irreële gedachten;
 • Weet je welke vaste patronen je moet doorbreken om je perfectionisme achter je te laten;
 • Leg je de verantwoordelijkheid waar zij hoort;
 • Ken je de perfectionistische tijdvreters en ben je in staat een meer realistische planning te maken;
 • Heb je geleerd om te falen en om succes te accepteren.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Dat betekent dat we naast het behandelen van theorie ook in de ervaring zullen leren. Dit vraagt van jou als cursist enige bereidheid om jouw eigen patronen dieper te onderzoeken. Verder is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en persoonlijke casuïstiek. 

In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

De training bestaat uit 2 dagen. 

Tijden: van 09.30 uur tot 16.30 uur

Wat krijg ik bij deze opleiding?

 • Persoonlijke intake
  Online intake waarin jij je persoonlijke leerdoelen aangeeft
 • Duur training (2 dagen)
  Van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • Klassikale training
  In kleine groepen van max. 8 deelnemers
 • Trainingsmateriaal
  (Digitaal) naslagwerk en hand-outs
 • Individuele coaching/support
  Na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar voor vragen
 • Certificaat van deelname
  Erkenning voor behaalde competenties