Virtuele training Leiding geven op afstand in 21st Century

De huidige samenleving kenmerkt zich door een hoog tempo gepaard met hoge verwachtingen. Digitalisering, informatie overload, constante bereikbaarheid en online thuiswerken, zijn begrippen die een grote rol spelen in deze tijd. Deze training is bedoeld voor leidinggevenden aan virtuele teams. Je geeft leiding aan een projectgroep op afstand of communiceert via mail, videoconferences met je teamleden.

 

Tab group

Omschrijving
Resultaat: 

Hoe communiceer je effectief met je medewerkers?, Hoe handhaaf je de productiviteit?, Hoe motiveer je je medewerkers?. Je kunt als leidinggevende op afstand niet meer alles overzien en zult gebruik moeten maken van je medewerkers met gedeeld leiderschap.

Als leidinggevende is het noodzakelijk hierop in te spelen voor zowel je medewerkers als voor jezelf zijn de juiste skills nodig. Deze skills nemen vaak de vorm aan van soft skills: waaronder creatief denken, ondernemerschap of flexibiliteit.

Na de training van Pure Talent:

  • Weet je heldere en concrete afspraken te maken;
  • Ben je benaderbaar en communiceer je duidelijk;
  • Kun je je medewerkers op afstand motiveren;
  • Definieer je doelen en deadlines;
  • Maak je gebruik van nieuwe technologieën;
  • Stel je je empathisch op.
Opzet: 

De training heeft een interactief karakter. Naast inhoudelijke kennisoverdracht is er voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en discussies. Werkopdrachten worden ingevuld aan de hand van praktijksituaties en casuïstiek.
In de training worden persoonlijke kwaliteiten van en aandachtspunten voor de deelnemers geformuleerd en verwerkt in een persoonlijk actieplan. Na afloop van de training staat dit actieplan centraal bij de verdere persoonlijke ontwikkeling.

Aantal en duur van de bijeenkomst: 

Deze virtuele training bestaat uit 2 losse dagdelen van ieder 3 uur.